Die D-5483 beim

Luftsportclub Marienberg e.V.

 

 

 

© Ronald Noppe

 

mit Dank an © Hans Kälberer

mit Dank an Photo-Art, © Hans Gerd Dietrich, Bad Marienberg

mit Dank an Photo-Art, © Hans Gerd Dietrich, Bad Marienberg

mit Dank an © Petra Müller